KVALITET & KULTUR, FORM & FUNKTION 

Du träffar oss i butiken i det mer än 100 år gamla köpmanhuset vid Åre Torg eller genom mail, telefon/fax eller brev. Vår målsättning är att ett besök på Åre Hemslöjd och på vår hemsida ska vara en trivsam upplevelse för dig!

 

Välkommen!